Register now

16 November 2021 14:00-17:00

EU, framtiden och språken – flerspråkighet i politik och praktik

Vad innebär EUs flerspråkighetspolitik? Har den tjänat sitt syfte och hur kommer den att utvecklas? Hur blir det med engelskan i framtiden? Och kan alla bli flerspråkiga bara man vill?


Register now

Organized by